فراموش كردن غسل حيض در ماه رمضان

۰۹/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

فراموش كردن غسل حيض در ماه رمضان فراموشى غسل روزه پرسش 124 . خانمى در ماه رمضان غسل حيض را [...]