ازدواج در احرام چه حکمی دارد

۲۰/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق, حج|

ازدواج در احرام چه حکمی دارد [مسأله 2407] مسأله 2407 اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج [...]