متن و ترجمه سوره واقعه

۱۵/خرداد/۱۳۹۴|سوره های قرآن کریم|

متن و ترجمه سوره واقعه + دانلود ترتيل سوره واقعه با صداي استاد منشاوي در نوشتار قبل « ختم سوره واقعه » [...]