خوردن سحری تا پایان اذان صبح

۰۱/خرداد/۱۳۹۵|احكام روزه|

خوردن سحری تا پایان اذان صبح در نوشتار قبل خواندن نماز بلافاصله پس از پخش اذان مطرح شد، از اینجا کلیک [...]