حكم ملاعبه با همسر در حال روزه

۲۴/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه, زن و شوهر|

حكم ملاعبه با همسر در حال روزه ملاعبه كردن به معني بازي است. و در اصطلاح به معني بازي جنسي [...]