آيا رنگ مو براي وضو و غسل اشكال دارد

۱۲/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

آيا رنگ مو براي وضو و غسل اشكال دارد * رنگ مو مانع غسل و وضو نيست و رنگ كردن مو [...]