ختنه كردن در اسلام

۲۴/مهر/۱۳۹۵|احكام متفرقه|

ختنه كردن در اسلام ختنه كردن در اسلام ختنه کردن یعنی بریدن پوستِ بر آمده از آلت تناسلی بر پسران واجب [...]