جک و لطیفه درباره قومیت ها از نظر مراجع

۲۵/آبان/۱۳۹۵|احکام رسانه|

جک و لطیفه درباره قومیت ها از نظر مراجع مطابق نظر آيت الله خامنه اي س: گفتن يا شنيدن لطيفه‌هاى [...]