تیمم

۱۵/مرداد/۱۳۹۵|تیمم|

تیمم درچه مواردی باید بجای وضو و غسل تیمم کرد[اینجا کلیک کنید] اگر آب وضو و غسل ضرر داشته باشد [...]