آیا تکرار اذکار نماز اشکال دارد

۱۷/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

آیا تکرار اذکار نماز اشکال دارد مسأله 1136 اگر چیزی از حمد و سوره و ذکرهای نماز را عمداً (1) [...]