حکم ساخت و خرید و فروش مجسمه

۰۹/شهریور/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش, احكام موسيقي|

حکم ساخت و خرید و فروش مجسمه حکم ساخت و خرید و فروش مجسمه هر نوع ساخت مجسمه یا تصویری [...]