اعمال ماه صفر در مفاتيح الجنان

۲۱/آبان/۱۳۹۴|ماه صفر|

اعمال ماه صفر در مفاتيح الجنان آگاه باش كه اين ماه معروف به نحوست و بد يمنى است و براى [...]