گفتن اذان و اقامه فرادی در نماز جماعت

۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز, دسته‌بندی نشده|

گفتن اذان و اقامه فرادی در نماز جماعت [ اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند] مسأله 923 [...]