معامله سلف چیست

۱۹/شهریور/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

معامله سلف چیست معامله سلف چیست معامله سَلَف مسأله 2110 معامله سلف آن است که (1) مشتری پول را بدهد [...]