قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

Gomnam

صفحه اصلی/محمد مهدی ایران رام

درباره محمد مهدی ایران رام

طلبه سطج یک طراح گرافیک رشته کامپیوتر

حکم پرداخت فطریه در روز اختلاف رؤیت هلال ماه شوال

حکم پرداخت فطریه در روز اختلاف رؤیت هلال ماه شوال حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم پرداخت فطریه در روز اختلاف رؤیت هلال ماه شوّال [متفرقه زکات فطره ] پرسش :افرادی که بنا بر حکم ولی فقیه روزه خود را افطار نموده اند، در حالی که مرجع تقلید خودشان قائل به رؤیت هلال ماه شوّال [...]

حکم تأخیر در پرداخت فطریه

 حکم تأخیر در پرداخت فطریه حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم تأخیر در پرداخت فطریه [متفرقه زکات فطره ] پرسش :اگر شخص پرداخت فطریه را به تأخیر بیاندازد چه حکمی دارد؟ پاسخ :مرتکب گناه شده و احتیاط واجب آن است که در اولین فرصت بپردازد. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم [...]

حکم واریز پول زکات فطره به حساب بانکی

حکم واریز پول زکات فطره به حساب بانکی حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم واریز پول زکات فطره به حساب بانکی [متفرقه زکات فطره ] پرسش :اگر پول به حساب بانکی فلان مستحق زکات فطره واریز شود یا به کمیته امداد داده شود و در این صورت عین مال از بین می رود این کار [...]

علت تفاوت قیمی فطریه و کفاره با توجه به مقدار وزنی

 علت تفاوت قیمی فطریّه و کفاره با توجه به مقدار وزنی  حضرت آیت الله مکارم شیرازی علت تفاوت قیمی فطریّه و کفاره با توجه به مقدار وزنی [متفرقه زکات فطره ] پرسش :با توجه به این که مقدار فطریه 4 برابر مقدارکفاره از نظر وزن می باشد ولی این تفاوت در قیمت اعلامی از طرف [...]

وظیفه شخص در صورت تعویض فطریه

وظیفه شخص در صورت تعویض فطریه حضرت آیت الله مکارم شیرازی وظیفه شخص در صورت تعویض فطریّه [متفرقه زکات فطره ] پرسش :اگر کسی پولی را بابت زکات فطره کنار گذارد امّا در هنگام پرداخت، معادل آن را از دو برگ اسکناس دیگر بپردازد؛ تکلیف شخص نسبت به پول کنار گذاشته شده چیست؟ پاسخ :احتیاط [...]

حکم پرداخت زکات فطره توسط فرزند

 حکم پرداخت زکات فطره توسط فرزند حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم پرداخت زکات فطره توسط فرزند [متفرقه زکات فطره ] پرسش :من دانشجویی هستم که هر سال دو سه ماه تابستان را کار میکنم برای رفع حاجت تحصیلی (خانواده ام فقیر میباشد )و مقداری از درآمدم را به خانواده ام می دهم آیا من [...]

حکم نیت فطریه کردن مقداری از مال که ارزش آن از فطریه بیشتر است

حکم نیت فطریه کردن مقداری از مال که ارزش آن از فطریه بیشتر است حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم نیّت زکات فطره کردن مقداری از مال که ارزش آن از فطریه بیشتر است [متفرقه زکات فطره ] پرسش :اگر انسان به مقداری از مالی که ارزش آن از فطریه بیشتر است نیّت فطره کند [...]

وظیفه شخص در صورت از بین رفتن زکات فطریه

وظیفه شخص در صورت از بین رفتن زکات فطریه حضرت آیت الله مکارم شیرازی وظیفه شخص در صورت از بین رفتن زکات فطریه [متفرقه زکات فطره ] پرسش :اگر مالی که به عنوان فطریه کنار گذاشته ایم از بین برود تکلیف ماچیست؟ پاسخ :هرگاه مالى را که براى فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه [...]

حکم تعویض مال فطریه

حکم تعویض مال فطریه حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم تعویض مال فطریّه [متفرقه زکات فطره ] پرسش :آیا می توان مالی را که به عنوان فطریه کنار گذاشته شده، با مال دیگر تعویض کرد؟ پاسخ :مالى را که به قصد فطره کنار گذارده، نمى‏تواند آن را با مال دیگرى عوض کند، بلکه باید همان [...]

حکم پرداخت پول به جاى جنس در زکات فطره

 حکم پرداخت پول به جاى جنس در زکات فطره حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم پرداخت پول به جاى جنس در زکات فطره [متفرقه زکات فطره ] پرسش :آیا در زکات فطره می توان به جای جنس گندم، پول آن را پرداخت کرد؟ پاسخ :در زکات فطره مى‏توان به جاى جنس، پول داد، مثلًا حساب [...]

پرداخت فطریه از دو جنس متفاوت

پرداخت فطریه از دو جنس متفاوت حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم پرداخت زکات فطره از دو جنس متفاوت [متفرقه زکات فطره ] پرسش :آیا انسان می تواند زکات فطره را از دو جنس متفاوت بپردازد؟ پاسخ :انسان نمى‏تواند نصف صاع را از یک جنس (مثلًا گندم) و نصف صاع را از جنس دیگر (مثلًا [...]

مصرف زکات فطره در غیر غذا

مصرف زکات فطره در غیر غذا حضرت آیت الله مکارم شیرازی جواز مصرف زکات فطره در غیر غذا [مصرف زکات فطره ] پرسش :آیا فقیر می تواند زکات فطره را در غیر مورد غذا مصرف کند؟ پاسخ :اشکالی ندارد. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی . ویژه نامه احکام جامع [...]

دادن نصف صاع از جنس خوب بجاى يک صاع معمولی در فطریه

دادن نصف صاع از جنس خوب بجاى يک صاع معمولی در فطریه حضرت آیت الله مکارم شیرازی عدم کفایت پرداخت نصف صاع از جنس خوب بجاى يک صاع معمولی [متفرقه زکات فطره ] پرسش :آیا می توان به جای پرداخت يك صاع از جنس معمولی، نصف صاع از جنس خوب داد؟ پاسخ :هرگاه به جاى [...]

وکیل کردن دیگری در پرداخت فطریه

وکیل کردن دیگری در پرداخت فطریه حضرت آیت الله مکارم شیرازی جواز وکالت نان خور در پرداخت فطره [متفرقه زکات فطره ] پرسش :آیا می توان شخص نانخور را برای پرداخت زکات فطره وکیل کرد؟ پاسخ :اگر کسى را که نانخور اوست و در شهر دیگر زندگى مى‏کند وکیل نماید که از مال او فطره [...]

حکم زکات فطره افراد در اردو های چند روزه

 حکم زکات فطره افراد در اردو های چند روزه حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم زکات فطره افراد در اردو های چند روزه [متفرقه زکات فطره ] پرسش :در مسافرت اردویی مانند اردوی چهل روزه به مشهد مقدس در ماه رمضان، فطریه بر عهده مسئول اردو است؟ پاسخ :اگر اردو بانیان خیر داشته باشد باید [...]

Code Center