ازدواج در احرام چه حکمی داردReviewed by مهدي يوسف وند on Apr 8Rating: 1.5

ازدواج در احرام چه حکمی دارد

رساله توضيح المسائل زن و شوهر
[مسأله 2407]

مسأله 2407 اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج ّ (1) است ، با زنی ازدواج نماید عقد او باطل است (2) و چنانچه می دانسته که زن گرفتن بر او حرام است ، دیگر (3) نمی تواند آن زن را (4) عقد کند (5)

(1) (مکارم )، (فاضل )، (تبریزی ): یا عمره ..

(2) (سیستانی ): هر چند آن زن در حال ِ احرام نباشد ..

(3) (سیستانی ): تا ابد ..

(4) (گلپایگانی )، (صافی ): برای خود ..

(5) (اراکی ): و حرام ابدی می شود. و همچنین اگر نمی دانسته ولی بعد از عقد با او نزدیکی کند، آن زن بر او حرام ابدی می شود.

(مکارم ): خواه نزدیکی کرده باشد یا نه .

[مسأله 2708]

مسأله 2408 اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست ازدواج کند عقد او باطل است (1) و اگر زن می دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام است احتیاط واجب آن است که بعداً با آن مرد ازدواج نکند (2) بلکه خالی از قوّت نیست . این مسأله ، در رساله آیت اللّه (مکارم ) نیست.

(1) (اراکی ): و اگر می دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام است و یا نمی دانسته ولی با او نزدیکی کرده است ، بنا بر احتیاط واجب آن زن بر او حرام ابدی می شود.

(سیستانی ): اگر زنی که در حال احرام است با مردی ازدواج کند عقد او باطل است هر چند مرد در حال احرام نباشد ..

(2) (بهجت ): بقیّه مسأله ذکر نشده .

(گلپایگانی )، (خوئی )، (تبریزی )، (صافی )، (نوری ): باید بعداً با آن مرد ازدواج نکند.

(فاضل ): واجب است که بعداً با آن مرد ازدواج نکند.

(سیستانی ): تا ابد ازدواج نکند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید / جلد 2 / احکام‌ نِکاح‌ ‌ یا ‌ ازدواج‌ و زناشویی‌ / عده‌ای‌ ‌از‌ زنها ‌که‌ ازدواج‌ با آنان‌ حرام‌ ‌است‌

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

 1. وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج
 2. شرايط عقد ازدواج
 3. خواندن صیغه ازدواج به عربی
 4. خواندن صیغه ازدواج به فارسی
 5. غلط خواندن عقد ازدواج
 6. اجازه پدر دختر در ازدواج
 7. آیا اظهار اذن پدر در ازدواج لازم است
 8. اجازه پدر برای ازدواج پسر
 9. اجازه پدر بعد از عقد
 10. اگر دختر بدون اجازه پدر ازدواج کند
 11. خواندن صیغه عقد به صورت تلفنی
 12. خواندن صیغه عقد به صورت اینترنتی

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم (متن+ترجمه)

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت(متن+ترجمه)کلید: ازدواج در احرام چه حکمی دارد ازدواج در احرام چه حکمی دارد ازدواج در احرام چه حکمی دارد ازدواج در احرام چه حکمی دارد ازدواج در احرام چه حکمی داردازدواج در احرام چه حکمی دارد ازدواج در احرام چه حکمی دارد ازدواج در احرام چه حکمی دارد ازدواج در احرام چه حکمی دارد حج ازدواج در احرام چه حکمی دارد ازدواج در احرام چه حکمی دارد ازدواج در احرام چه حکمی دارد ازدواج در احرام چه حکمی دارد ازدواج در احرام چه حکمی دارد عمره حرمت ازدواج در حال احرام ازدواج در حال احرام عقد ازدواج عقد احرام : عقد در حال احرام  عقد نکاح در حالت احرام چگونه است؟

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب