نماز شکسته

نماز شکسته

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

نمازهایی که در سفر شکسته می شود [متفرقه نماز مسافر ]

پرسش : در هنگام مسافرت کدامیک از نمازها به صورت شکسته خوانده می شود؟

پاسخ :

در هنگام مسافرت چنانچه شروط صدق مسافر حاصل گردد، نمازهای چهاررکعتی که عبارتند از نماز ظهر، نماز عصر و نماز عشاء شکسته شده و به صورت دو رکعتی خوانده می شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه سفر و احکام مسافر

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت هدانا

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.