شرط ضامن بودن مستاجر حتی بدون افراط و تفریط

شرط ضامن بودن مستاجر حتی بدون افراط و تفریط

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم شرط ضمان مستأجر حتی بدون افراط و تفریط [احکام عقد اجاره ]

پرسش : شرطی مانند ضامن بودن مستاجر حتی بدون افراط و تفریط در عقد اجاره به شرط تملیک جایز است؟

پاسخ : احتیاط آن است که طرفین به شرط عمل کنند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.