قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

دیدن مانع بعد از غسل

صفحه اصلی/احكام/طهارت/دیدن مانع بعد از غسل
 • دیدن مانع بعد از غسل
دیدن مانع بعد از غسلReviewed by مهدي يوسف وند on Sep 14Rating: 5.0

دیدن مانع بعد از غسل

آموزش غسل کردن را حتما از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است]

مسأله 377 چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است، باید برطرف کند (1) و اگر پیش از آن که یقین کند (2) برطرف شده غسل نماید، غسل او باطل است. (3)

(1) (بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(مکارم:) و اگر احتمال عقلایی می‌دهد مانعی باشد، باید وارسی کند تا مطمئن شود مانعی نیست.

(2) (سیستانی:) پیش از آن که مطمئن شود..

(3) (فاضل:) غسل او مجزی نیست.

(زنجانی:) نمی‌تواند به آن غسل اکتفا کند؛ ولی چنانچه غسل را رجاءً انجام داده باشد و پس از غسل مطمئن شود که مانع برطرف شده بوده، غسل او صحیح است.

[اگر موقع غسل شک کند]

مسأله 378 اگر موقع غسل شک کند (1)، چیزی که مانع از رسیدن آب باشد، در بدن او هست یا نه، (چنانچه شکّش منشأ عقلایی داشته باشد (2)) باید (3) وارسی کند تا مطمئن شود که مانعی نیست. (4)

(1) (سیستانی:) اگر موقع غسل احتمال عقلائی بدهد..

(2) (نوری:) چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد..

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: اراکی، گلپایگانی، خوئی، بهجت، تبریزی، سیستانی، صافی و زنجانی نیست]

(3) (بهجت:) باید بنا بر احوط..

(4) (بهجت:) و اگر وارسی نکرد و پس از غسل معلوم شد مانعی نبوده و قصد قربت داشته غسل صحیح است. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 377.

[اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته]

مسأله 364 اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته و نداند کجای بدن است باید دوباره غسل کند. (1)

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) دوباره شستن سر لازم نیست و فقط هر جایی را از بدن که احتمال می‌دهد نشسته، باید بشوید.

(زنجانی:) مسأله اگر بعد از غسل بفهمد که جایی را نشسته و نداند از بدن است یا سر و گردن بنا بر احتیاط قسمتی از سر را که احتمال می‌دهد نشسته، بشوید و سپس دوباره همه بدن را بشوید.

[ اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته]

مسأله 365 اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته (1)، چنانچه از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار کافی است. و اگر از طرف راست باشد باید (2) بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید. (3) و اگر از سر و گردن باشد باید (4) بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید. (5)

(1) (بهجت:) ولی هنوز چیزی که وضو را باطل می‌کند از او سر نزده است..

(2) (خوئی، سیستانی، تبریزی، زنجانی:) احتیاط مستحب آن است که..

(مکارم:) احتیاط آن است که..

(3) (زنجانی:) و اگر بفهمد مقداری از سر و گردن را نشسته باید بعد از شستن آن مقدار دوباره بدن را بشوید.

(بهجت:) بنا بر أظهر در اعتبار ترتیب سر با دو جانب و أحوط در ترتیب بین دو جانب و أظهر در عدم اعتبار ترتیب از بالا به پایین در حال نسیان.. (4) (سیستانی:) بنا بر احتیاط واجب باید.. (5) (بهجت:) و اگر در اثناء غسل چیزی که وضو را باطل می‌کند از او سر زده، احتیاط در این است که غسل را دو مرتبه به طور کامل انجام دهد و برای نماز و کاری که برای آن وضو لازم است وضو بگیرد.

(خوئی، سیستانی:) دوباره بدن را بشوید.

[ اگر پیش از تمام شدن غسل]

مسأله 366 اگر پیش از تمام شدن غسل، در شستن مقداری از طرف چپ شک کند، شستن همان مقدار کافی است (1). ولی اگر بعد از اشتغال به شستن طرف چپ در شستن طرف راست یا مقداری از آن شک کند یا بعد از اشتغال به شستن طرف راست در شستن سر و گردن یا مقداری از آن شک نماید نباید (2) اعتنا کند.

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (گلپایگانی، صافی:) ولی اگر در شستن مقداری از طرف راست شک ّ کند، باید بعد از شستن آن مقدار، طرف چپ را هم بشوید و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک ّ کند، باید بعد از شستن آن، دوباره طرف راست و طرف چپ را بشوید، و اگر بعد از تمام شدن طرف چپ شک ّ کند که یکی از اعضای سابق یا مقداری از آن را شسته یا نه، به آن شک ّ اعتناء نکند.

(2) (فاضل:) لازم نیست..

(خوئی:) مسأله اگر پیش از تمام شدن ِ غسل، در شستن مقداری از طرف چپ یا طرف راست شک کند، لازم است که آن مقدار را بشوید و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند شکّش غیر معتبر و غسلش صحیح است.

(زنجانی:) بنا بر احتیاط اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند باید بعد از شستن آن، بدن را نیز بشوید.

(سیستانی:) اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند، بنا بر احتیاط لازم باید بعد از شستن آن، دوباره بدن را بشوید.

(تبریزی:) اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند، باید بنا بر احتیاط به شک خود اعتنا کند.

(مکارم:) مسأله اگر بعد از تمام شدن غسل، شک ّ کند که اعضاء را درست شسته یا نه، اعتناء نکند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 فراموشى غسل

پرسش 107 . اگر پس از غسل، شخص بفهمد جايى از بدن را نشسته، تكليف چيست؟

آيات عظام امام، بهجت، صافى، فاضل و نورى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سرو گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره سمت راست و سپس سمت چپ بدن را بشويد.[1]

آية اللّه  تبريزى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، احتياط مستحب آن است كه بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف راست و چپ را بشويد.[2]

آيات عظام خامنه اى، مكارم و وحيد: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، احتياط [واجب ]آن است كه بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن، دوباره طرف راست و چپ را بشويد.[3]

آية اللّه  سيستانى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، احتياط مستحب آن است كه بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سرو گردن باشد، بنابر احتياط واجب بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره بدن را بشويد.[4]

 • [1]. توضيح المسائل مراجع، م365 و نورى، توضيح المسائل، م 366.
 • [2]. توضيح المسائل مراجع، م 365.
 • [3]. خامنه اى، اجوبة، س 191؛ وحيد، توضيح المسائل، م 370؛ مكارم، توضيح المسائل مراجع، م 365.
 • [4]. سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م 365. .(احكام وضو، غسل و تيمم-پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س: اگر شخصى غسل جنابت بر او واجب شده باشد و غسل را انجام داده باشد و بعد از اتمام يافتن غسل متوجه شود كه مانعى بر روى بدن او وجود داشته باشد (تكه‌اى از منى) كه آب به آنجا نرسد بايد چه كارى انجام دهد.

ج) غسل او در فرض مرقوم ناقص است و بايد مانع را از بدن برطرف کرده و محل را تطهير نمايد و سپس به نيّت تکميل غسل، آن محل را آب بريزد و اگر در سمت راست بوده، مجدداً تمام سمت چپ را بنابر احتياط واجب به نيّت غسل بشويد.

س: خانمى صورتش آرايش دارد، بعد از انجام غسل متوجه مى‌‌شود كه هنوز موارد آرايشى پاك نشده است. البته هنگام غسل كردن اصلاً يادش نبوده كه صورتش آرايش دارد و بعداً متوجه مى‌‌شود، آيا غسل او درست است يا خير؟

ج) در صورتى كه مواد آرايشى مانع از رسيدن آب به بدن باشد، بايد دوباره غسل كند. استفتائات جدید .


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

 مانع در وضو و غسل : اگر مانع بسيار كوچك باشد (به اندازه يك عدس) وضو و غسل صحيح است و الّا بايد مانع را برطرف كنند و دوباره وضو بگيرند و در غسل همان قسمت را به نيت غسل زير آب بگيرند (نياز به تكرار غسل نيست) و نمازهايى كه در اين مدت خوانده‌اند را قضا نمايند.احکام ویژه ( 600 مسئله كثير الابتلاء).

علم به وجود مانع بعد از غسل

پرسش :اگر بعد از غسل متوجه شویم که مانعی وجود داشته حکم غسل ما چگونه است؟
پاسخ :اگر در طرف چپ باشد همان محل را می شویید و اگر در طرف راست باشد آن محل و مابعد آن را می شویید و همچنین اگر در سر و گردن باشد.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی آيت الله مكارم شيرازي .

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

غسل ترتیبی:

مسأله ۳۶۰ ـ در غسل ترتیبی باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اول تمام سر و گردن و سپس تمام بدن را به نیت غسل بشوید و بهتر آن است که شستن طرف راست بدن را بر طرف چپ مقدم نماید و چنانچه عمداً و یا از بابت کوتاهی در فراگیری احکام غسل، شستن تمام سر و گردن را برشستن بدن مقدم ننماید، بنا بر احتیاط لازم غسلش باطل است و نیز در انجام غسل ـ بنا بر احتیاط لازم ـ کافی نیست در حالی که سر و یا گردن و یا بدن در زیر آب است، با حرکت دادن آن نیت غسل نماید بلکه باید عضوی را که می‌خواهد غسل بدهد، چنانچه در زیر آب است آن را بیرون آورده و سپس به نیت غسل بشوید.

مسأله ۳۶۱ ـ در صورتی که بدن را قبل از سر بشوید، لازم نیست غسل را اعاده کند بلکه چنانچه بدن را دوباره بشوید، غسل او صحیح خواهد شد.

مسأله ۳۶۲ ـ اگر یقین نکند که هر دو قسمت یعنی سر و گردن و بدن را کاملاً غسل داده، باید برای آنکه یقین کند، هر قسمتی را که می‏شوید مقداری از قسمت دیگر را هم با آن قسمت بشوید.

مسأله ۳۶۳ ـ اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته، و نداند کجای بدن است، دوباره شستن سر لازم نیست، و فقط هر جایی را از بدن که احتمال می‏دهد نشسته باید بشوید.

مسأله ۳۶۴ ـ اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار کافی است. و اگر از طرف راست باشد احتیاط مستحب آن است که بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید. و اگر از سر و گردن باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره بدن را بشوید.

مسأله ۳۶۵ ـ اگر پیش از تمام شدن غسل، در شستن مقداری از طرف چپ یا طرف راست شک کند، لازم است که آن مقدار را بشوید، و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید بعد از شستن آن دوباره بدن را بشوید. رساله توضيح المسائل آيت الله سيستاني .

پرسش: حدود چند روز بعد از غسل واجب متوجه شدم که مقدار کمی لکه به ناخنم چسبیده که احتمال می دهم از قبل غسل روی ناخن بوده آیا الان بعد از چند روز فهمیدم غسلهایم باطل بود ونمازهایم باطل شده است؟

پاسخ: غسل ونمازهای خوانده شده صحیح است.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

آيت الله صافي گلپايگانيآيت الله صافي گلپايگاني

 

مسأله370. اگر بعد از غسل بفهمد جايي از بدن را نشسته و نداند كجاي بدن است، بايد دوباره غسل كند. 
مسأله371. اگر بعد از غسل بفهمد مقداري از بدن را نشسته، چنان‌چه از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار كافي است. و اگر از طرف راست باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد، و اگر از سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشويد.

مسأله372. اگر پيش از تمام‌شدن غسل، در شستن مقداري از طرف چپ شك كند، شستن همان مقدار كافي است، ولي اگر در شستن مقداري از طرف راست شك كند، بايد بعد از شستن آن مقدار، طرف چپ را هم بشويد و اگر در شستن مقداري از سر و گردن شك كند، بايد بعد از شستن آن، دوباره طرف راست و طرف چپ را بشويد، و اگر بعد از تمام‌شدن طرف چپ شك كند كه يكي از اعضاي سابق يا مقداري از آن را شسته يا نه، به آن شك اعتنا نكند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

 

حتما بخوانيد

غسل رو به قبله

زمان غسل

موالات در غسل فاصله بين شستن اعضا

کمک گرفتن در غسل

شرايط غسل

نجاست بدن در غسل

غسل ارتماسی در استخر

غسل ارتماسی زیر دوش حمام

آيا تمام موها را بايد در غسل شستكليد: دیدن مانع بعد از غسل دیدن مانع بعد از غسل دیدن مانع بعد از غسل دیدن مانع بعد از غسل دیدن مانع بعد از غسل دیدن مانع بعد از غسل  اگر بعد از غسل متوجه شویم که روی یک انگشت لاک باقی مانده  حکم غسل بعد از علم به وجود مانع در اعضای غسل متوجه شدن مانع بعد از غسل و وضو دیدن مانع بعد از غسل دیدن مانع بعد از غسل دیدن مانع بعد از غسل دیدن مانع بعد از غسل دیدن مانع بعد از غسل دیدن مانع بعد از غسل دیدن مانع بعد از غسل دیدن مانع بعد از غسل دیدن مانع بعد از غسل دیدن مانع بعد از غسل دیدن مانع بعد از غسل دیدن مانع بعد از غسل دیدن مانع بعد از غسل دیدن مانع بعد از غسل

۱۳۹۶-۳-۲۸ ۱۳:۱۵:۲۵ +۰۴:۳۰

۲۴ ديدگاه

 1. پگاه ۱۳۹۶-۰۳-۲۸ در ۰۳:۴۱- پاسخ دادن

  يات عظام امام، بهجت، صافى، فاضل و نورى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سرو گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره سمت راست و سپس سمت چپ بدن را بشويد.[۱]
  ای نطریه آقای صافی است
  و ایشون میگن اگر مانع در سر و گردن باشد شستن همان مقدار کافیست

  • مهدي يوسف وند ۱۳۹۶-۰۳-۲۸ در ۱۳:۱۱- پاسخ دادن

   سلام علیکم
   مطابق نظر آیت الله صافی گلپایگانی:
   مسأله۳۷۱٫ اگر بعد از غسل بفهمد مقداري از بدن را نشسته، چنان‌چه از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار كافي است. و اگر از طرف راست باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد، و اگر از سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشويد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. sara ۱۳۹۶-۰۳-۲۳ در ۲۰:۰۴- پاسخ دادن

  بعد از غسل متوجه شدم ناخن های هر دو دستم لاک دارن ولی چون لاک بی رنگ بود قبل از غسل متوجهش نشدم لازمه دوباره غسل کنم یا فقط دستهامو غسل بدم ؟؟

  • مهدي يوسف وند ۱۳۹۶-۰۳-۲۳ در ۲۲:۲۳- پاسخ دادن

   سلام علیکم
   اگر از سمت چپ هست فقط همان قسمت را غسل بدهید اما اگر از سمت راست است آن قسمت را غسل بدهید و تمام قسمت چپ بدن را باید غسل بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. ریحانه ۱۳۹۶-۰۳-۱۳ در ۰۸:۰۹- پاسخ دادن

  سلام من دیروز غسل کردم و نماز هامو خوندم ولی امروز متوجه شدم ک انگشت کوچیک پام لاک داشته .غسل و نماز هایم همه باطله؟

  • مهدي يوسف وند ۱۳۹۶-۰۳-۱۳ در ۰۹:۴۰- پاسخ دادن

   سلام علیکم
   اگر مانع رسیدن آب به پوست باشد، بله نمازها را قضا و غسل را کامل کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. پگاه ۱۳۹۶-۰۱-۰۸ در ۰۹:۰۱- پاسخ دادن

  سلام
  وقت بخیر
  من سه روز بعد از غسل دیدم یه لکه کوچیک لاک روی نهخن چپم بوده آیا شستن همان مقدار کافیه یا باید دوباره غسل کنم
  مرجع آقای صافی

  • مهدي يوسف وند ۱۳۹۶-۰۱-۱۱ در ۰۶:۴۳- پاسخ دادن

   سلام علیکم
   مسأله۳۷۱٫ اگر بعد از غسل بفهمد مقداري از بدن را نشسته، چنان‌چه از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار كافي است. و اگر از طرف راست باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد، و اگر از سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشويد.
   با این توضیحات فقط همان محل سمت چپ را به نیت غسل بشویید کافی است و نیازی به اعاده کل غسل نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. مهدی ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ در ۲۱:۱۹- پاسخ دادن

  سلام و خسته نباشید
  بنده دیروز بعد از غسل متوجه مانع بسیاااار کوچکی روی پوستم شدم ، تقریبا به اندازی سر سوزن !
  ایا باید دوباره غسل رو تکرار کنم یا صحیح هست ؟ با تشکر

  • مهدي يوسف وند ۱۳۹۵-۱۲-۲۲ در ۱۲:۰۹- پاسخ دادن

   سلام
   در غسل نباید مانعی حتی کوچک باشد و گرنه بایداز همان قسمت غسل را کامل کند.
   البته اگر مقلد آیت الله مکارم شیرازی هستیتد، ایشان مانع کمتر از ۲ میلیمتر را مشکل نمی دانند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. khanoom ۱۳۹۵-۱۰-۲۴ در ۱۳:۵۱- پاسخ دادن

  سلام اکر غسل واجبی بر گردن ما باشد اما بعد از غسل متوجه شویم که زیر ناخن ک کمی هم بلند می باشد جرمی بوده ک فقط با کشیدن ناخن جرم از بین می رود
  در حقیقت جرمی ست که مربوط به بلند شدن ناخن در طی زمان می باشد
  آیا غسل باطل است
  مرجع آقای خامنه ای

  • مهدي يوسف وند ۱۳۹۵-۱۰-۲۴ در ۱۵:۰۶- پاسخ دادن

   سلام علیکم
   اگر ناخن از حدّ معمول بلندتر باشد (جلوتر از گوشت انگشت آمده باشد) و زير آن مقدارى که از حدّ معمول بلندتر است چرکى باشد که مانع رسيدن آب به ناخن است، بايد برطرف کند و اگر ناخن بلند نباشد، چرک زير آن مانعى ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 7. الی ۱۳۹۵-۱۰-۰۷ در ۱۷:۳۹- پاسخ دادن

  سلام اگر غسل انجام دادیم وبعدش مثلا ادرار کردیم و بعد از اون متوجه شدیم ک مانعی بر بدن وجود داشته (ریمل) حکمش چیه ؟

  • مهدي يوسف وند ۱۳۹۵-۱۰-۰۷ در ۱۸:۲۳- پاسخ دادن

   سلام علیکم
   اگر مانع رسیدن آب باشد، باید پاک کنید و از همان قسمت غسل را ادامه بدهید، یعنی پس از صورت، سمت راست بدن، بعد سمت چپ بدن.
   برای نماز هم وضو بگیرید و صرف غسل کفایت نمی کند!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. Shj ۱۳۹۵-۱۰-۰۴ در ۱۱:۲۱- پاسخ دادن

  سلام اگر بعد از غسل متوجه لاکی که روی ناخن است بشیم باید چیکار کنیم البته فقط نقطه ای از لاک روی ناخن هست

  • مهدي يوسف وند ۱۳۹۵-۱۰-۰۴ در ۱۱:۲۶- پاسخ دادن

   سلام علیکم
   در متن به خوبی پاسخ آمده است، چنانچه از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار به نیت غسل کافی است. و اگر از طرف راست باشد باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره کل طرف چپ را نیز بشویید.
   وفقکم الله لکل الخیر

   • .. ۱۳۹۶-۰۳-۲۳ در ۰۵:۱۵- پاسخ دادن

    نمازهایمان قضا میشود؟

    • مهدي يوسف وند ۱۳۹۶-۰۳-۲۳ در ۰۹:۵۲- پاسخ دادن

     سلام علیکم
     اگر مانع بوده باید بر طرف کند و اگر نمازهای گذشته با این غسل را باید قضا کند
     وفقکم الله لکل الخیر

 9. fatemeh ۱۳۹۵-۰۸-۱۰ در ۰۷:۴۶- پاسخ دادن

  اگه یک روز بعد از غسل متوجه شویم مقدر بسیار کمی ریمل باقی مانده است غسل باطل است؟

  • مهدي يوسف وند ۱۳۹۵-۰۸-۱۰ در ۱۵:۳۹- پاسخ دادن

   سلام علیکم
   اگر مانع رسیدن آب به پوست نباشد اشکالی ندارد، اما اگر مانع هست باید برطرف و غسل کرد و نماز ها را اعاده نمود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 10. مريم ۱۳۹۵-۰۴-۱۱ در ۲۰:۰۷- پاسخ دادن

  به خاطر زخم به دستم چسب زخم زده بودم قبل از غسل چسب را كندم ولى بعد از اينكه غسل كردم متوجه شدم روى ناخنم يك مقدار چسبناك است ايا بايد دوباره غسل كنم

  • مهدي يوسف وند ۱۳۹۵-۰۴-۱۱ در ۲۰:۱۰- پاسخ دادن

   سلام علیکم
   صرف چسب ناک بودن دلیی این نیست که غسل باطل باشد، اگر آب به پوست می رسیده، غسل صحیح است.
   اما اگر مانع رسیدن آب به پوست است باید غسل را از آنجایی که چسب بوده کامل کنید. که در متن نوشتار توضیح داده شده است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 11. asal297 ۱۳۹۵-۰۴-۰۳ در ۱۵:۴۵- پاسخ دادن

  بعد از انجام غسل مو اگر موی سر روی بدن ببیند مانع محسوب میشود؟باید غسل رت دوباره تکرار کند مرجع تقلید مکارم

  • مهدي يوسف وند ۱۳۹۵-۰۴-۰۳ در ۱۵:۴۷- پاسخ دادن

   سلام علیکم خواهر گرامی
   اگر مو بر روی بدن بیفتد، مانع محسوب نمی شود و آب به پوست می رسد، بر همین اساس غسل صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

ثبت ديدگاه