ديه سقط جنين و نحوه پرداخت

۱۷/آبان/۱۳۹۴|احكام بارداري و نفاس|

ديه سقط جنين و نحوه پرداخت ديه سقط جنين و نحوه پرداخت 1- دیه سقط جنین با توجه به میزان [...]