حکم شرعی کار کردن در بانک چیست

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

حکم شرعی کار کردن در بانک چیست مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1948: اینجانب از کارمندان بانک هستم [...]