خوردن پنیر و گردو در روایات

۱۵/خرداد/۱۳۹۵|حديث پژوهي, ذبح و خوراکی|

خوردن پنیر و گردو در روایات خوردن پنیر و گردو در روایات چرا خوردن پنیر مکروه است؟ پرسش فلسفه این [...]