نظر وهابیت در مورد امام زمان

۰۳/خرداد/۱۳۹۵|امامت پژوهي, مهدويت|

نظر وهابیت در مورد امام زمان آيا وهابيت اعتقادي به منجي دارند ؟ پاسخ: در رابطه با رويكرد وهابيت نسبت [...]