حکم گوش دادن به آهنگ های رژه نظامی

۲۷/آبان/۱۳۹۵|احكام موسيقي|

حکم گوش دادن به آهنگ های رژه نظامی حضرت آیت الله مکارم شیرازی آهنگ های رژه نظامی [موسیقى] پرسش : [...]