مهرالسنه چقدر است

۲۴/آبان/۱۳۹۴|ازدواج و طلاق, زن و شوهر|

مهرالسنه چقدر است مقدار مهريه پرسش 39 . مقدار مهريه چقدر بايد باشد؟ آيا قرار دادن مهريه زياد بر خلاف  [...]