حکم لواط چیست

۰۶/مهر/۱۳۹۵|حدود و قصاص و ديات|

حکم لواط چیست حکم لواط چیست «لَواط» یک عمل شنیع و از گناهان کبیره می باشد و معنی آن این [...]