سوره حدید با ترجمه حضرت آیت الله مکارم شیرازی

۱۷/مرداد/۱۳۹۵|سوره های قرآن کریم|

سوره حدید با ترجمه حضرت آیت الله مکارم شیرازی این سوره، در «مدینه» نازل شده و داراى 29 آیه است [...]