فطریه نوزاد و جنین در شب عید فطر

۱۴/تیر/۱۳۹۵|زكات فطره|

فطریه نوزاد و جنین در شب عید فطر 1-در نوشتار قبل شرایط وجوب زکات فطره(فطریه) مطرح شد از اینجا کلیک [...]