آیا شناخت زمان از شرايط مرجع هست

۱۶/مرداد/۱۳۹۴|آيت الله خامنه اي|

 آیا شناخت زمان از شرايط مرجع هست مطابق نظر آيت الله خامنه اي س ۱۴: آیا اطلاع از [...]