کیفیت وضو

۰۸/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

کیفیت وضو مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتائات جدید س: در هنگام وضو ريختن آب غير وضو [...]