نیت اعتکاف چگونه است

۲۴/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف|

نیت اعتکاف چگونه است نيت اعتكاف  پرسش 10 .  نيت اعتكاف از چه زمانى شروع مى‏شود؟ و چگونه بايد نيت [...]