شرایط وضو

۰۷/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

شرایط وضو مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتائات جدید س: بعد از کار دستم را تميز کرده [...]