توریه چیست همراه با نظر مراجع

۱۱/آبان/۱۳۹۵|احكام متفرقه|

توریه چیست همراه با نظر مراجع توریه چیست همراه با نظر مراجع 1- توریه سخنى است که شنونده از آن [...]