سلام‏

۲۷/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

 سلام‏ مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي س 510: نظر جنابعالى درباره ردّ تحيتى که [...]