دستورات آيت‌ الله‌ قاضي

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|دستورالعمل عرفاني, ويژه نامه ماه رجب, ويژه نامه ماه شعبان|

دستورات آيت‌ الله‌ قاضي درباره ماه رجب و شعبان و رمضان دستورات آية الحق مرحوم حاج ميرزا على قاضى طباطبائى [...]