حکم رفتن به سرکار در اعتکاف

۲۵/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف|

حکم رفتن به سرکار در اعتکاف تبصره: معتکف در ایام اعتکاف باید در مسجد باشد و نمی تواند به غیر [...]