وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

عید نوروز

عید نوروز از نظر اسلام

عید نوروز از نظر اسلام + نظر مراجع در این که اسلام در برابر عید نوروز چه موضعى دارد، میان صاحب نظران گفتگوست. از برخى روایات…