وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

اجتهاد و تقليد

تقلید در فقه

تقلید در فقه پیشینه تقلید در میان اهل سنت برخی فقهای متقدم به استناد آیاتی که در نکوهش تقلید وارد شده  تقلید را حرام شمرده‌اند.…