وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

يوتوپيانيسم يعنى چه؟

0

يوتوپيانيسم يعنى چه؟

واژه يونانى يوتوپى) Utopie ( و يوتوپيا) Utopia ( و يوتوپيانيسم) Utopianism ( ، اصطلاحى شايع در علوم و فلسفه سياسى است در ادبيات سياسى كشور معادل ناكجا آباد، آرمانشهر، نيك آباد، سعادت آباد، مدينه فاضله و… ترجمه و معنا شده است. در فلسفه سياسى يوتوپيا جوامع يا دولت‏هاى خيالى و يا ايده‏آلى هستند كه بر حسب ضوابطى عمومى، مانند برابرى، عدالت، و آزادى، تشكيل شده‏اند و در آن‏ها از سلطه، نابرابرى نامعقول، كميابى منابع، جنگ و منازعه و مشكلات و… خبرى نيست، و نوعى تعادل و هماهنگى در آن‏ها حاكم است. اين طرح ممكن است آينده مثبت و زيبايى را ترسيم نمايد كه در آن هيچ گونه كاهش و يا كمبودى در آزادى، عدالت، صلح، خوش بختى،… نيست كه نمونه آن ماركسيسم است.

بر اين اساس چنين نگرشى روش فكرى كسانى است كه در آثار خود، جامعه اى با نهادها و افراد بدون نقص و در حد كمال مطلوب تصوير مى كنند و آن را به عنوان الگويى براى جوامع جهان معرفى مى كنند. مثلاً سر توماس مور با الهام از مدينه فاضله افلاطون در كتاب خود به نام يوتوپيا از جزيره اى سخن مى گويد كه ساكنان آن در حالت مساوات و در رفاه و سعادت زندگى مى كنند و از رنج و درد و بى عدالتى اثرى نيست. (فرهنگ علوم سياسى، على آقا بخشى، تهران: مركز، ص. 717)

پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.