وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

وجوب غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان

0

وجوب غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان

فهرست این نوشتار:

رساله توضیح المسائل طهارت

[ غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان دوازده امامی]

مسأله 542 غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان دوازده امامی بر هر مکلّفی واجب است (1) و اگر بعضی انجام دهند، از دیگران ساقط می شود و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همه معصیت کرده اند (2)، و بنا بر احتیاط واجب حکم مسلمانی هم که دوازده امامی نیست همین طور است.

(1) (اراکی:) غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان بر هر مکلّفی واجب است..

(گلپایگانی، خوئی، فاضل، تبریزی، مکارم، صافی، زنجانی:) غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان اگر چه دوازده امامی نباشد بر هر مکلّفی واجب است..

(بهجت:) غسل، کفن، نماز و دفن مسلمان (یعنی میتی که به حسب اظهار شهادتین و عدم منافی، حکم به اسلام او می شود) بر هر مکلّفی واجب است..

(2) (اراکی، خوئی، گلپایگانی، صافی، بهجت، زنجانی، تبریزی، فاضل، مکارم:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(سیستانی:) مسأله غسل و حنوط و کفن و نماز و دفن مسلمان اگر چه دوازده امامی نباشد، بر ولی ّ او واجب است. ولی ّ باید این کارها را یا خود انجام دهد یا دیگری را مأمور انجام آنها نماید و چنانچه شخصی این کارها را به اجازه ولی ّ انجام دهد از ولی ّ ساقط می شود، بلکه اگر دفن و مانند او را بدون اجازه ولی ّ انجام دهد از ولی ّ ساقط می شود و حاجت به اعاده آنها نیست و اگر میّت ولی ّ نداشته باشد یا آن که ولی ّ از انجام کارهای او امتناع کند، بر بقیه مکلّفین، کفایتاً واجب است که کارهای او را انجام دهند و اگر بعضی انجام دهند از دیگران ساقط می شود و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همه معصیت کرده اند و در صورت امتناع ولی ّ، اذن او معتبر نیست.

[ اگر کسی مشغول کارهای میّت شود]

مسأله 543 اگر کسی مشغول کارهای میّت شود بر دیگران واجب نیست اقدام نمایند، ولی اگر او عمل را نیمه کاره بگذارد، باید دیگران تمام کنند.

[اگر انسان یقین کند که دیگری مشغول کارهای میّت شده]

مسأله 544 اگر انسان یقین کند (1) که دیگری مشغول کارهای میّت شده، واجب نیست به کارهای میّت اقدام کند (2)، ولی اگر شک یا گمان دارد (3)، باید اقدام نماید.

(1) (سیستانی، زنجانی:) اطمینان کند..

(2) (بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(3) (زنجانی:) اگر شک یا گمان غیر اطمینانی دارد..

(مکارم:) مسأله هر گاه شک کند کسی اقدام به کارهای میّت کرده است یا نه، باید خودش اقدام کند.

[اگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میّت را باطل انجام داده اند]

مسأله 545 اگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میّت را باطل انجام داده اند باید دوباره انجام دهد (1) ولی اگر گمان دارد که باطل بوده یا شک دارد که درست بوده یا نه، لازم نیست اقدام نماید.

(1) (بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(مکارم:) مسأله هر گاه کسی اقدام به غسل یا کفن و نماز و دفن میّت کرده و ندانیم صحیح به جا آورده یا باطل، باید بگوییم صحیح بوده، اما اگر یقین داریم باطل انجام داده است باید دوباره انجام دهیم.

[اجازه از ولی میت]

مسأله 546 برای غسل و کفن و نماز و دفن میّت، باید (1) از ولی ّ او اجازه بگیرند (2).

(1) (خوئی، تبریزی:) بنا بر احتیاط..

(2) (زنجانی:) باید رضایت ولی را احراز کنند.

(سیستانی:) رجوع کنید به ذیل مسأله 542.

[ ولی ّ زن که در غسل و کفن و دفن او دخالت می کند شوهر اوست]

مسأله 547 ولی ّ زن که در غسل و کفن و دفن او دخالت می کند شوهر اوست و بعد از او، مردهایی که از میّت ارث می برند مقدّم بر زنهای ایشانند و هر کدام که در ارث بردن مقدّم هستند در این امر نیز مقدمند.

(خوئی، گلپایگانی، تبریزی، صافی:) مسأله ولی ّ زن، شوهر اوست و بعد از او مردهایی که از میّت ارث می برند مقدّم بر زنهای ایشان هستند.

(زنجانی:) مسأله ولی ّ زن شوهر او است، و بعد از او خویشاوندان نسبی به ترتیب طبقات ارث، و در هر طبقه مردها بر زنها مقدّمند، و در صورت تعدد، بنا بر احتیاط از همه باید اجازه گرفته شود.

(مکارم:) مسأله شوهر نسبت به زن خود، از همه اولی است، سپس کسانی که از میّت ارث می برند به ترتیبی که در ارث بیان شده ولایت بر میّت دارند و چنانچه در یک طبقه وارث مرد و زن باشند، احتیاط این است که از هر دو اجازه بگیرند.

(سیستانی:) مسأله ولی ّ زن، شوهر اوست و در غیر این مورد وارث، ولی ّ میت است به ترتیبی که در طبقات ارث خواهد آمد و در هر طبقه مردان بر زنان مقدّمند و در مقدّم بودن پدر میّت بر پسرش، و جدّ او بر برادرش، و برادر پدر و مادریش بر برادر پدری یا مادریش فقط، و برادر پدری او بر برادر مادریش، و عموی او بر دائیش اشکال است پس در چنین موارد باید مقتضای احتیاط رعایت شود و اگر ولی ّ متعدد بود، اذن یکی از آنها کافی است.

مسأله اختصاصی

(سیستانی:) مسأله 536 بچه نابالغ و دیوانه، ولایت انجام کارهای میّت را ندارند و هم چنین غائبی که نمی تواند شخصاً یا با مأمور کردن کسی دیگر متکفّل انجام آن کارها شود، ولایت ندارد.

[هدانا: ادامه احکام اجازه ولی و وصی را از اینجا در تکمیل این مبحث کلیک کنید و حتما بخوانید.]

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/iSsQS2

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.