وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

خون حيض چيست

0

خون حيض چيست

چگونگى پیدایش خون حیض

منشأ پیدایش خون حیض، مربوط به احتقان و پر خون شدن عروق رحم، سپس پوسته، پوسته شدن مخاط آن، و جریان خون هاى موجود است. ترشّح خون مزبور، ابتدا نامنظّم و بى رنگ است، ولى به زودى سرخ رنگ و منظم مى شود، و در اواخر کار بار دیگر کم رنگ و نامرتّب مى گردد.(1)

اصولاً خونى که هنگام عادت ماهیانه دفع مى شود، خونى است که هر ماه در عروق داخلى رحم، براى تغذیه جنین احتمالى جمع مى گردد; زیرا مى دانیم رحم زن در هر ماه تولید یک تخمک مى کند، و مقارن آن عروق داخلى رحم به عنوان آماده باش براى تغذیه نطفه مملوّ از خون مى شود.

اگر در این موقع که تخمک وارد رحم مى شود، اسپرم که نطفه مرد است در آنجا موجود باشد، تشکیل نطفه و جنین مى دهد و خون هاى موجود در عروق رحم صرف تغذیه آن مى شود، در غیر این صورت، بر اثر پوسته، پوسته شدن مخاط رحم، و شکافتن جدار رگ ها، خون موجود خارج مى شود و این همان خون حیض است، و از اینجا دلیل دیگرى براى ممنوع بودن آمیزش جنسى در این حال به دست مى آید; زیرا رحم زن در موقع تخلیه این خون ها هیچ گونه آمادگى طبیعى براى پذیرش نطفه ندارد و لذا از آن صدمه مى بیند.

جمله «یَطْهُرْنَ» به گفته بسیارى از مفسّران به معناى پاک شدن زنان از خون حیض است، و اما جمله «فَإِذا تَطَهَّرْنَ» را بسیارى به معناى غسل کردن گرفته اند، بنابراین، طبق جمله اول، به هنگام پاک شدن از خون، آمیزش جنسى جایز است هر چند غسل نکرده باشد، و طبق جمله دوم، تا غسل نکند جایز نیست.

بر این اساس آیه خالى از ابهام نیست، ولى با توجه به این که جمله دوم تفسیرى است بر جمله اوّل و نتیجه آن ـ لذا با فاء تفریع عطف شده ـ به نظر مى رسد که «تَطَهَّرْنَ» نیز به معناى پاک شدن از خون است. بنابراین، با پاک شدن از عادت، آمیزش مجاز است، به خصوص این که در آغاز آیه هیچ سخنى از وجوب غسل در میان نبود، و این همان قولى است که فقهاى بزرگ نیز در فقه به آن فتوا داده اند، که بعد از پاک شدن از خون حتّى قبل از غسل، آمیزش جنسى جایز است، ولى بدون شک، بهتر است که بعد از غسل باشد.

جمله «مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّهُ: از آن طریق که خداوند دستور داده» مى تواند تأکیدى بر جمله قبل باشد، یعنى فقط در حال پاکى زنان، آمیزش جنسى داشته باشید، نه در غیر این حالت.

و ممکن است مفهوم وسیع تر و کلى ترى از آن استفاده کرد، یعنى بعد از پاک شدن نیز، آمیزش باید در چهار چوب فرمان خدا باشد، این فرمان مى تواند فرمان تکوینى پروردگار یا فرمان تشریعى او باشد; زیرا خداوند براى بقاى نوع انسان، جاذبه مخصوصى در میان دو جنس مخالف، نسبت به یکدیگر قرار داده، و به همین دلیل، آمیزش جنسى لذّت خاصى براى هر دو طرف دارد.

ولى مسلّم است، که هدف نهایى، بقاى نسل بوده، و این جاذبه و لذّت، مقدّمه آن است، روى این اصل لذّت جنسى باید تنها در مسیر بقاى نسل قرار گیرد، و به همین جهت استمنا، لواط و مانند آن، نوعى انحراف از این فرمان تکوینى و ممنوع است.

و نیز ممکن است مراد، امر تشریعى باشد، یعنى بعد از پاک شدن زنان از عادت ماهانه، باید جهات حلال و حرام را در حکم شرع در نظر بگیرید.

بعضى نیز گفته اند: مفهوم این جمله ممنوع بودن آمیزش جنسى با همسران از غیر طریق معمولى مى باشد، ولى با توجّه به این که در آیات گذشته سخنى از این مطلب در میان نبوده، این تفسیر مناسب به نظر نمى رسد.(2)

  1. اقتباس از «اعجاز قرآن»، ص 55 و 56.
  2. توجه داشته باشید «حَیْثُ» هم به عنوان ظرف مکان، و هم به عنوان ظرف زمان، آمده است، و در اینجا مى تواند اشاره به زمان مجاز بودن آمیزش جنسى، یعنى زمان پاکى باشد.

تکلیف اسلامى زنان در عادت ماهانه

چنان که اشاره شد، اقوام پیشین در مورد زنان هنگام عادت ماهیانه، عقائد مختلفى داشتند: یهودیان فوق العاده سخت گیرى کرده، و در این ایّام به کلى از زنان در همه چیز جدا مى شدند، در خوردن و آشامیدن و مجلس و بستر، و در تورات کنونى احکام شدیدى در این باره دیده مى شود.(1)

و به عکس آنها، مسیحیان هیچ گونه محدودیّت و ممنوعیّتى براى خود، در برخورد با زنان، در این ایّام، قائل نبودند. و امّا در نزد بت پرستان عرب، دستور و سنّت خاصّى در این زمینه یافت نمى شد، ولى ساکنان «مدینه» و اطراف آن، بعضى از آداب یهود را در این زمینه اقتباس کرده بودند، و در معاشرت با زنان در حال حیض، سختگیرى هایى داشتند، در حالى که سایر عرب چنین نبودند، و حتّى شاید آمیزش جنسى را در این حال جالب مى دانستند، و معتقد بودند: اگر فرزندى نصیب آنها شود بسیار خون ریز خواهد بود، و این از صفات بارز و مطلوب، نزد اعراب بادیه نشین خون ریز بود.(2)

2. ذکر طهارت و توبه در کنار یکدیگر در آیات فوق ممکن است اشاره به این باشد که طهارت، مربوط به پاکیزگى ظاهر، و توبه اشاره به پاکیزگى باطن است.

این احتمال نیز وجود دارد که طهارت در اینجا به معناى آلوده نشدن به گناه بوده باشد. یعنى خداوند، هم کسانى را که آلوده به گناه نشده اند دوست دارد و هم کسانى که بعد از آلودگى توبه کنند، و در زمره پاکان در آیند.

ضمناً اشاره به مسأله توبه در اینجا ممکن است ناظر به این باشد که بعضى بر اثر فشار غریزه جنسى، نمى توانستند خویشتن دارى کنند و بر خلاف امر خدا به گناه آلوده مى شدند، سپس از عمل خود نادم شده و ناراحت مى گشتند، براى این که راه بازگشت را به روى خود بسته نبینند و از رحمت حق مأیوس نشوند، طریق توبه را به آنها نشان مى دهد.(3)

  1. در باب 15 از سفر «لاویان» تورات، چنین مى خوانیم: «اگر زنى صاحبه جریان باشد و جریان از بدنش خون حیض باشد، تا هفت روز جدا خواهد بود و هر کس او را مس کند تا به شام ناپاک باشد. و هر چیزى که وقت جدا ماندنش بر آن بخوابد ناپاک و هر چه که بر آن نشسته باشد ناپاک باشد. و هر کسى که بسترش را لمس نماید لباس خود را بشوید و خویشتن را با آب شستشو دهد و تا به شام ناپاک باشد…» و احکام دیگرى از این قبیل.
  2. اقتباس از تفسیر «المیزان»، ج 2، ص 208، ذیل آیه مورد بحث ـ در کتاب «انیس الاعلام»، ج 2، ص 106 و 107 نیز شرح مبسوطى با ذکر مدارک در این باره آمده است.
  3. درباره حقیقت «توبه» و شرایط آن، مشروحاً در تفسیر نمونه، ج 3، ذیل آیه 17 سوره نساء، و ج 14 ذیل آیه 5 سوره نور، بحث کرده ایم.

منبع: كتاب از تو سوال مي كنند، برگرفته از سخنراني هاي آيت الله مكارم شيرازي .

 

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانید

* ویژه نامه احکام بانوان 

وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه

محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ |آنلاين|حرفه اي و دقيق

چرا دختران زودتر به سن تكليف مي رسند

روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده

حكم پوشش دختران قبل از سن تكليف

منظور از سن تمييز دختر و پسر چيست

وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است 

احكام بانوان در اعتكافخون حيض چيست خون حيض چيست خون حيض چيست  خون حيض چيست خون حيض چيست خون حيض چيست خون حيض چيست خون حيض چيست  خون حيض چيست خون حيض چيست خون حيض چيست خون حيض چيست خون حيض چيست  خون حيض چيست خون حيض چيست خون حيض چيست خون حيض چيست خون حيض چيست  خون حيض چيست خون حيض چيستخون حيض چيست خون حيض چيست خون حيض چيست  خون حيض چيست خون حيض چيست خون حيض چيست خون حيض چيست خون حيض چيست  خون حيض چيست خون حيض چيست خون حيض چيست خون حيض چيست خون حيض چيست  خون حيض چيست خون حيض چيست

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.