وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته

0

خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته

خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته

رساله توضیح المسائل معاملاتخرید و فروش میوه‌ ها

مسأله 2099 فروش میوه‌ای که گُل آن ریخته و دانه بسته به طوری که معمولًا دیگر از آفت گذشته باشد پیش از چیدن صحیح است. و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد (1).

(1) (فاضل): امّا مقدار آنها باید به وسیله تخمین کارشناس معلوم شود.

(خوئی)، (اراکی)، (گلپایگانی)، (تبریزی)، (صافی): مسأله فروش میوه‌ای که گُل آن ریخته و دانه بسته [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][1] پیش از چیدن صحیح است. [2] و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.

———————————–

[1] (من زنجانی): و به احتیاط واجب از آفت رسته باشد..

[2] (من بهجت): بقیّه مسأله ذکر نشده.

(مکارم): مسأله خرید و فروش خرمایی که زرد یا سرخ شده، یا میوه‌ای که گُل آن ریخته و دانه آن بسته، به طوری که معمولًا از آفت گذشته باشد صحیح است و همچنین فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد، البتّه مقدار آنها باید به وسیله تخمین کارشناس معلوم شود.

(سیستانی): مسأله میوه‌ای که گل آن ریخته و دانه بسته، چنانچه معلوم باشد که از آفت رسته است یا نه، به طوری که مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمین زد، فروش آن پیش از چیدن صحیح است؛ بلکه اگر هنوز هم معلوم نباشد که از آفت رسته است یا نه، چنانچه میوه دو سال یا بیشتر را بفروشند، یا همان مقداری که فعلًا روییده به شرط آن که مالیّت قابل توجهی داشته باشد بفروشند، معامله صحیح است؛ و همچنین اگر چیزی از حاصل زمین یا چیز دیگری را با آن بفروشند، معامله صحیح است، ولی احتیاط لازم در این صورت آن است که ضمیمه، طوری باشد که اگر دانه‌ها میوه نشوند حافظ سرمایه خریدار باشد.

[ضمیمه همراه فروش میوه قبل از ریختن گل آن]

مسأله 2100 اگر بخواهند میوه‌ای را که بر درخت است، پیش از آن که گُلش بریزد بفروشند (1) باید چیزی که دارای مالیّت و قابل فروش جداگانه و ملک فروشنده باشد، با آن ضمیمه نمایند.

(1) (بهجت): باید چیزی از حاصل زمین، مانند سبزی را با آن بفروشند که در اصل، چیز دیگری معامله شود و فروختن میوه تابع و ضمیمه باشد و یا به صورت شرط یا مصالحه در ضمن معامله دیگری باشد.

(نوری): باید چیزی از حاصل زمین که به تنهایی قابل فروختن است، مانند سبزیها را با آن بفروشند یا میوه بیش از یکسال را بفروشند.

(مکارم): احتیاط آن است که چیزی از حاصل زمین مانند سبزیهای موجود را با آن بفروشند.

(اراکی): مسأله اگر بخواهند میوه‌ای را که بر درخت است، پیش از آن که دانه ببندد بفروشند، باید چیزی از حاصل زمین مانند سبزیها را با آن بفروشند، یا میوه بیشتر از یک سال را بفروشند.

(گلپایگانی)، (صافی): مسأله اگر بخواهند میوه‌ای را که بر درخت است، پیش از آن که دانه ببندد و گُلش بریزد بفروشند، باید او را به تبع چیزی از حاصل زمین مانند سبزیها بفروشند و همچنین است حکم بنا بر احتیاط لازم اگر میوه بیش از یک سال را بفروشند، بلی اگر با مشتری شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند، بدون ضمیمه، معامله صحیح است.

(خوئی): مسأله فروختن میوه‌ای را که بر درخت است، پیش از آن که دانه ببندد و گُلش بریزد نیز جایز است [1] و بهتر آن است که چیزی را از حاصل زمین مانند سبزیها با آن بفروشند، یا با مشتری شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند، یا میوه بیشتر از یک سال را به او بفروشند.

———————————–

[1] (سیستانی): ولی باید با ضمیمه باشد، به طوری که در مسأله پیش گفته شد و یا آن که میوه بیشتر از یک سال را بفروشند.

[2] (تبریزی): جایز نیست و چنانچه چیزی از زمین مانند سبزیها را با آن بفروشند، یا با مشتری شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند، یا میوه بیشتر از یکسال را به او بفروشند، اشکال ندارد.

(زنجانی): مسأله اگر بخواهند میوه‌ای را که بر درخت است، پیش از آن که دانه ببندد و گُلش بریزد (بطوری که در مسأله پیش ذکر شد) بفروشند، باید چیزی از حاصل زمین مانند سبزیها را با آن بفروشند.

[فروض خرما و تعویض خرمای روی نخل با خرمای چیده شده]

مسأله 2101 اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد (1) ولی نباید (2) عوض آن را خرما بگیرند (3)

(1) (خوئی)، (تبریزی): ولی ((تبریزی): بنا بر احتیاط) عوض آن را از خرمای آن درخت قرار ندهند امّا اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن را خرمای همان درخت قرار بدهند اشکال ندارد.

(2) (بهجت): بنا بر أظهر نباید..

(3) (گلپایگانی)، (صافی)، (بهجت)، (نوری): امّا اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ کسی دیگر داشته باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن را از خرمای غیر از آن درخت بگیرد ((بهجت)، (نوری): عوض آن خرما بگیرد) چنانچه خرمایی را که می‌گیرد کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده‌اند نباشد اشکال ندارد.

(زنجانی): نباید عوض آن را از خرما، چه از آن درخت و چه از درخت دیگر قرار دهند.

(مکارم): رجوع کنید به ذیل مسأله 2099.

(فاضل): مسأله اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده، بر درخت، به چیزی غیر از خرما بفروشند، اشکال ندارد.

(سیستانی): مسأله اگر میوه درخت خرما را بر درخت بفروشند، چه رسیده باشد و چه نارس، اشکال ندارد، ولی عوض آن را از خرما، چه از آن درخت و چه از غیر آن قرار ندهند؛ ولی اگر آن را با رطب رسیده یا نارس که هنوز خرما نشده است بفروشد، اشکال ندارد؛ و اگر کسی یک عدد درخت خرما در خانه کس دیگر داشته باشد و رسیدن به آن برای او مشکل باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض آن را خرما قرار بدهد، اشکال ندارد.

[محصولات چیدنی]

مسأله 2102 فروختن خیار و بادمجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می‌شود در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد (1).

(1) (سیستانی): در صورتی که محصول آن ظاهر و نمایان شده باشد و معیّن کنند که مشتری چند چین آن را می‌خرد، اشکال ندارد، ولی اگر محصول آن ظاهر و نمایان نشده باشد، فروختن آن اشکال دارد.

[فروش خوشه گندم و جو]

مسأله 2103 اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته (1) به چیز دیگری غیر گندم و جو (2) بفروشند اشکال ندارد.

(1) (زنجانی): و از آفت رسته..

(2) (خوئی)، (تبریزی): که از خودش حاصل می‌شود..

(سیستانی): مسأله اگر خوشه گندم را بعد از آن که دانه بسته، به گندمی که از خودش حاصل می‌آید یا از خوشه دیگری بفروشند، معامله صحیح نیست.

(مکارم): مسأله خرید و فروش خوشه گندم و جو بعد از آن که دانه آن بسته شده است اشکال ندارد، امّا فروختن آن به گندم و جو مشکل است، همچنین خود زراعت را می‌توان قبل از ظاهر شدن خوشه‌ها خریداری کرد، خواه شرط کند باقی بماند تا برسد، یا فقط از علف آن استفاده کند.

مسأله اختصاصی

(بهجت): مسأله 1644 انسان می‌تواند از میوه درختی که در مسیر عبور عمومی است، حتّی اگر مالک مشخّص داشته باشد، بخورد، ولی نباید موجب افساد یا از بین رفتن درخت و میوه شود، و بنا بر أحوط باید چیزی از میوه را با خود نبرد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/dHuhPr

حتما بخوانيدکلید: خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته خرید و فروش میوه‌ روی درخت و بوته خرید و فروش انواع کیوی روی درخت فروش نهال سیب [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.