وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام سفر و مسافر:

بلاد کبیره

بلاد کبیرهمطابق نظر آيت الله خامنه اياحکام بلاد کبیره‏ احکام سفر س۸۳. نظر جناب‌عالی درباره شهرهای بزرگ از جهت قصد توطن…

ذکر مستحب بعد از نماز شکسته

ذکر مستحب بعد از نماز شکستهحضرت آیت الله مکارم شیرازیذکر مستحبی که بعد از نماز شکسته گفته می شود پرسش : گفتن چه ذکری…

نیت نماز مسافر

نیت نماز مسافرحضرت آیت الله مکارم شیرازینیت نماز مسافر پرسش : نماز مسافر را چگونه نیّت کنیم؟ پاسخ : نیّت خاصّى ندارد،…

نماز شکسته

نماز شکستهحضرت آیت الله مکارم شیرازینمازهایی که در سفر شکسته می شود پرسش : در هنگام مسافرت کدامیک از نمازها به صورت…

حکم نماز حجاج در عرفات

حکم نماز حجاج در عرفاتحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم نماز حجّاج در عرفات پرسش : حاجی که به عرفات رفته است نماز چهار رکعتی…

قصد اقامه ده روز و روزه

قصد اقامه ده روز و روزهحضرت آیت الله مکارم شیرازیبجا آوردن نافله های ظهر و عصر و عشا در محلی که قصد اقامه ده روز کرده…

از قصد اقامت ده روز منصرف شود

از قصد اقامت ده روز منصرف شودحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم نماز و روزه کسی که قصد اقامت ده روز کرده و بعدا منصرف شود…
🔗 لینک کوتاه