وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام سفر و مسافر:

اولین سفر شغلی

اولین سفر شغلی  س۱۶. کسی که تازه وارد کاری که لازمه اش انجام سفرهای متعدد شغلی است شده، آیا در اولین سفر کاری نمازش تمـام…

راه انتخاب یک محل برای وطن

راه انتخاب یک محل برای وطن  س۳۰. آیا در مکانی که قصد دارد همیشه بماند صِرف نیت برای ترتب احکام وطن کافی است یا اینکه لازم…

وطن اتخاذی چیست

وطن اتخاذی چیست  س۲۹. معیار در وطن اتخاذی چیست؟ آیا قصد اقامت دائم شرط است؟ج. برای اینکه مکانی وطن انسان محسوب شود لازم…

معیار در وطن اصلی چیست

معیار در وطن اصلی چیستس۲۷. معیار در وطن اصلی چیست؟ آیا صِرف تولد در مکانی و یا وطن والدین بودن آنجا کفایت می کند، یا اینکه…

نماز طلاب در سفر تحصیلی

نماز طلاب در سفر تحصیلی  س۲۶. حکم طلاب علوم دینی در سفر برای تحصیل چیست ؟ ج. سفری که امثال محصلان علوم دینی یا دانشجویان…

تعیین مقدار مسافت شرعی

تعیین مقدار مسافت شرعی  س۱۹. در تعیین مقدار مسافت شرعی اکتفاء به نظر عرف آن منطقه کافی است ولو مسامحی باشد یا باید مکلف…
🔗 لینک کوتاه