وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

x حكم الكل دارو

حكم الكل ، الکل صنعتى ، الكل دارو و عطر

حكم الكل ، الکل صنعتى ، الكل دارو و عطرآيت الله خامنه اي: هر يک از اقسام الکل که مست‌کننده و در اصل مايع باشد، بنا بر احتياط نجس‏ است.. ملاک نجاست الکل اين است که مست‌کننده و در اصل مايع باشد.  منبع: سایت هدانا برگرفته از…