آيا فرقه اهل حق كافر و نجس هستند

۱۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

 آيا فرقه اهل حق كافر و نجس هستند مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 325: در منطقه [...]