آيا فرقه اهل حق كافر و نجس هستند

۱۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

 آيا فرقه اهل حق كافر و نجس هستند آيا فرقه اهل حق كافر و نجس هستند مطابق نظر آيت [...]