تهیه غذا با گوشت خوک برای غیر مسلمان ها

۲۹/آبان/۱۳۹۵|کفار و بلاد کفر|

تهیه غذا با گوشت خوک برای غیر مسلمان ها حضرت آیت الله مکارم شیرازی تهیه غذا از گوشت خوک توسط [...]