گریه در نماز چه حکمی دارد

۱۷/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

گریه در نماز چه حکمی دارد هشتم: از مبطلات نماز (1) آن است که برای کار دنیا عمداً با صدا [...]