فتوا ترک حجاب در دانشگاه خارج از کشور

۱۷/تیر/۱۳۹۵|حجاب|

فتوا ترک حجاب در دانشگاه خارج از کشور و نظر آیت الله مکارم شیرازی در نوشتار قبل نظر مراجع درباره پوشش [...]