حکم کراوات بستن

۰۸/فروردین/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش, ازدواج و طلاق, حجاب|

حکم کراوات بستن كروات پرسش 38 . حكم خريدن و پوشيدن كروات براى داماد چيست؟ آيات عظام امام، خامنه اى، مكارم [...]